להב. הבשר מהקיבוץ

טבעי שזה טעים!

להב. הבשר מהקיבוץ

טבעי שזה טעים!

מדיניות פרטיות

מעדני בשר השוקת בע׳׳מ מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר הפועל בכתובת האינטרנט www.shoket.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון יצירת קשר עם מעדני בשר השוקת בע׳׳מ באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר, עשויים להיות כרוכים במסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.

אינכם חייבים על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתכם וברצונכם החופשי, אולם מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע מכם את האפשרות להשתמש בחלק משירותי האתר ולהגביל אותנו בבואנו לתת לכם שירות או ליצור איתכם קשר במידת הצורך.

האתר www.shoket.co.il עשוי להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאמת פרטים, להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אתכם. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

האתר שלנו www.shoket.co.il נעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיכם השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרתם (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לכם מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש’אהבתם’, להמליץ לכם על תכנים אחרים שעשויים לעניין אתכם ועוד.

למידע נוסף אודות סוגי “העוגיות” שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראו הרחבה במרכז המידע של גוגל.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי ‘עוגיות’ על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראו הרחבה במדיניות ה’עוגיות’ של פייסבוק.

אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועצו בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלו לבקש את הסרתכם מאיסוף קבצי Cookies אודותיכם (באמצעות “Opt-Out”)

עם זאת זכרו, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר שלנו או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה-Cookies במחשבכם בכל רגע. מוצע שתעשו כן, רק אם אתם משוכנעים שאינכם רוצים שהאתר יותאם להעדפותיכם או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותכם בו.

מדיניות פרטיות

מעדני בשר השוקת בע׳׳מ מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר הפועל בכתובת האינטרנט www.shoket.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון יצירת קשר עם מעדני בשר השוקת בע׳׳מ באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר, עשויים להיות כרוכים במסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.

אינכם חייבים על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתכם וברצונכם החופשי, אולם מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע מכם את האפשרות להשתמש בחלק משירותי האתר ולהגביל אותנו בבואנו לתת לכם שירות או ליצור איתכם קשר במידת הצורך.

האתר www.shoket.co.il עשוי להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאמת פרטים, להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אתכם. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

האתר שלנו www.shoket.co.il נעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיכם השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרתם (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לכם מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש’אהבתם’, להמליץ לכם על תכנים אחרים שעשויים לעניין אתכם ועוד.

למידע נוסף אודות סוגי “העוגיות” שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראו הרחבה במרכז המידע של גוגל.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי ‘עוגיות’ על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראו הרחבה במדיניות ה’עוגיות’ של פייסבוק.

אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועצו בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלו לבקש את הסרתכם מאיסוף קבצי Cookies אודותיכם (באמצעות “Opt-Out”)

עם זאת זכרו, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר שלנו או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה-Cookies במחשבכם בכל רגע. מוצע שתעשו כן, רק אם אתם משוכנעים שאינכם רוצים שהאתר יותאם להעדפותיכם או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותכם בו.